Zapraszamy do współ­pracy przed­się­bior­stwa rolnicze poszu­ku­jące stabil­nych odbiorów słomy, siana oraz innych surowców, które można wykorzy­stać do produkcji biomasy, zakłady energe­tyczne poszu­ku­jące stałych dostaw peletu oraz Klientów indywi­du­al­nych:

Kontakt dla przed­się­biorstw rolni­czych: e-​mail: skupslomy@​biofuture.​pl
Kontakt dla Klientów z sektora energe­tycz­nego: e-​mail: biuro@​biofuture.​pl
Kontakt dla Klientów indywi­du­al­nych: e-​mail: biuro@​biofuture.​pl

Pola zazna­czone * muszą być wypełnione.

Bio Future Sp. z o.o.

Sierakowo 58
06300 Przasnysz
tel. +48 29 596 98 70
NIP: 583307-9726
REGON 220857345

Fabryka w Lubieniu Kujawskim

Kaliska 150
87840 Lubień Kujawski
tel. + 48 54 284 33 88
fax + 48 54 444 06 90
NIP: 525243-3706
REGON 141505110